MAGNE.BE Livet på Lucys tid


hominoid Pliocen

En verden i endring
Menneskets eldste forfedre levde i skog i Afrika for bare 6-7 millioner år sida. Dette var i den geologiske perioden Pliocen som varte til for 1,6 millioner år sida. I løpet av denne tida gikk jorda gjennom store kontinentale endringer, som utvidelse av subtropisk skog, isolering av en del skogsområder og utviklingen av nærmennesker som levde delvis på bakken og delvis i trærne. En av dem var Lucy som vandra på jorda for
3,2 millioner år sida.

Jorda var varmere enn nå. Det vokste skog så langt nord som til Grønlands ishavskyst. Det var ikke mye is på polene og det varme havet sto mellom 30 og 35 meter høyere enn i dag.

Et farlig paradis
Lucy levde i en verden av graskledde savanner og grønne skoger. Det fantes drikkevann og mye frukt. Graset var fullt ut etablert på jorda og ga mat til en mengde gressende dyr. Lucys diett var planter, sannsynligvis frukt, blader og gras. Men det er også mulig at hun og stammen hennes åt bytte etter rovdyr.

I tillegg til å være vakker, var verden også farlig. Sebra, gaseller og deinotherium, en kjempeelefant, var vanlige syn. Det var også dinofelis, sabeltannleoparden, som hadde Lucy og vennene hennes på menyen.

En annerledes verden
I løpet av Pliocen fortsatte kontinentene å drive helt til de er 250 km fra dagens plassering. Afrika kolliderte med Europa, og Middelhavet ble danna. Nord- og Sør-Amerika ble sammenhengende. På grunn av dette ble varme ekvatorialstrømmer stengt ute fra Atlanterhavet og kaldt vann fra Arktisk og Antarktisk begynte å kjøle ned det isolerte Atlanterhavet.

Kilde: hms