MAGNE.BE Homo neanderthalensis


Homo neanderthalensis oppstår i Europa for ca. 250 000 år sida ut fra Homo heidelbergensis..
De er kraftigere og mer tettbygde enn Homo sapiens, svært godt bygd for klare de to store istidene de lever gjennom.
De lever i grupper i Europa sør for isen og  østover helt til Usbekistan. Skadde medlemmer blir tatt vare på og de døde blir gravlagt. Noen steder blir de døde smurt inn med oker.
Homo sapiens kommer til Europa for ca. 45 000 år sida og lever side om side med neandertalerne. Det er ingen tegn til at Homo sapiens har prøvd å utrydde neandertalerne.
Neandertalerne dør stort sett ut for ca. 24 000 år sida, men blant annet på Gibraltar har de overlevd til for ca. 14 000 år sida.
Det er funnet noen få skjeletter som kan tyde på første generasjons avkom av
neandertaler og sapiens, men ingen funn peker mot andre eller tredje generasjons avkom. Men nyere genforskning (2010) tyder på at alle ikke-afrikanere bærer med seg 1 - 4% neandertalgener.
Slik så de antakelig ut:
Bosteder